హోం  »  Aadhar Card  »  Aadhaar Card Enrollment Centers  »  Visakhapatnam

Aadhar Card Enrollment Centres in Visakhapatnam

List of Aadhar Enrollment Centres
Total Centres found : 191
SNo Registrar Name Type Center Summary
1 Axis Bank Ltd permanent 0554 Axis Bank Ltd, 0554-Axis Bank Ltd, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
2 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent 3310, APGVB,MADUGULA,VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Madugula, Madugula, Andhra Pradesh - 531027
1 Indiapost permanent 530012, bhpv post office, Visakhapatnam, Pedagantyada, Pedagantyada, Andhra Pradesh - 530012
2 Indiapost permanent 530024, besides port high school, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530024
3 Indiapost permanent a u sity, upstair of central canteen, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530003
1 Information Technology & Communication Department permanent aadhar pec, gramapanchayathi office nakkapalli, Visakhapatnam, Nakkapalle, Nakkapalle, Andhra Pradesh - 531081
2 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent Aganampudi, Aganampudi, Visakhapatnam, Paravada, Kannuru, Andhra Pradesh - 531019
4 Indiapost permanent akkayyapalem post office, near vt college high school and tirumala college, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
5 Indiapost permanent akkayyapalem, near vt high school, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
6 Indiapost permanent ANAKAPALLE HO, ANAKAPALLE HEAD POST OFFICE,OPP CHODAVARAM BUS STOP,VELUPULA STREET, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
7 Indiapost permanent ANAKAPALLE HO, VELUPULA STREET, ANAKAPALLE HEAD POST OFFICE, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
3 Andhra Bank permanent andhar bank, malkapuram, Hpcl Main Gate Malkapuram, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530011
4 Andhra Bank permanent Andhra Bank, Andhar Bank Main Road Beside Town Police Station Anakapalli, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
5 Andhra Bank permanent Andhra Bank, Gajuwaka Main Road, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
6 Andhra Bank permanent Andhra Bank, Seethammadhara Andhra Bank,Visakhapatnam 530013, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530013
7 Andhra Bank permanent ANDHRA BANK_0082, CHODAVARAM, Visakhapatnam, Chodavaram, Chodavaram, Andhra Pradesh - 531036
8 Indiapost permanent ANDHRA UNIVERSITY POST OFFICE, AU CAMPUS, UPSTAIRS AU CANTEEN, ANDHRA UNIVERSITY, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530003
8 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGV0003306, APGVB CHITTIVALASA, Visakhapatnam, Bheemunipatnam, Bheemunipatnam, Andhra Pradesh - 531162
9 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGV0003318, NATHAVARAM, APGVB, Visakhapatnam, Nathavaram, Nathavaram, Andhra Pradesh - 531115
10 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGV0003322, APGVB MADHURAWADA, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530048
11 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGV0003323, VEMULAPUDI, NARSIPATNAM MANDALAM, APGVB, Visakhapatnam, Narsipatnam, Vemulapudi, Andhra Pradesh - 531117
12 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGV0003340, KURMANNAPALEM,GAJUWAKA, Visakhapatnam, Gajuwaka, Duvvada, Andhra Pradesh - 530046
13 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent APGVB, K KOTAPADU, Visakhapatnam, K.kotapadu, K.Kotapadu, Andhra Pradesh - 531034
9 Indiapost permanent apspquarters, apsp so, Visakhapatnam, Padmanabham, Ayinada, Andhra Pradesh - 535005
3 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh camp-mode ASHER COMMUNICATIONS, RTC COMPLEX VIZAG, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
4 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR GRAND PALACE DWARAKA NAGAR LANE 1 BESIDE HOTEL SAROVAR VISAKHAPATNAM 530016, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
5 UID ASK permanent ASK Visakhapatnam, 3rd floor, Grand Palace, beside hotel sarovar, Dwaraka nagar first lane, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
6 UID ASK permanent ASK Visakhapatnam, 3rd floor, Grand Palace, Dwaraka nagar first lane, Beside Hotel Sarovar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
7 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR, GRAND PALACE, DWARAKA NAGAR, LANE-1, BESIDE HOTEL SAROVAR, VISAKHAPATNAM., Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
8 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR, GRAND PALACE, DWARAKA NAGAR,LINE-1, BESIDE HOTEL SAROVAR, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
9 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR, GRAND PALACE, DWARAKANAGAR, LANE-1, BESIDE HOTEL SAROVAR, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
10 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR, GRAND PALACE, DWARAKANAGAR, LANE-1,BESIDE HOTEL SAROVAR, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
11 UID ASK permanent ASK VISAKHAPATNAM, 3RD FLOOR,GRAND PALACE,BESIDE HOTEL SAROVOR,DWARAKA NAGAR 1ST LANE,VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
12 UID ASK permanent ASK VISHAKAPATNAM, 3RDFLOOR,GRAQNDPALACE,DWARAKANAGAR,LANE1,BESIDEHOTELSAROVAR,VISAKAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
13 UID ASK permanent ASK VISHAKHAPATNAM, 3RD FLOOR,GRAND PALACE,BESIDE HOTEL SAROVOR,DWARAKANAGAR,1ST LANE,VISHAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
14 UID ASK permanent ASK VISKHAPATNAM, 3RDFLOOR, GRAND PLACE, DWARAKANAGAR, LANE 1, BESIDE HOTEL SAROVAR, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
10 Indiapost permanent AUP, above centeen, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530003
14 Axis Bank Ltd permanent axis bank ltd, 00369- axis bank ltd, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
15 Axis Bank Ltd permanent axis bank ltd, ram nagar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
16 Bandhan Bank Ltd permanent BDBL0001641, BANDHAN BANK LTD DWARKANAGAR, D NO 47-10-26,RAMS PLAZA,2nd Lane,Dwarkanagar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
11 Indiapost permanent Bheemunipatnam Sub Post Office, Opp Sivalayam, Bheemunipatnam, Visakhapatnam, Bheemunipatnam, Bheemunipatnam, Andhra Pradesh - 531163
12 Indiapost permanent BHPV, BHPV TOWN SHIP, Visakhapatnam, Pedagantyada, Pedagantyada, Andhra Pradesh - 530012
17 Bank of India_New_649 permanent BKID0005604, BANK OF INDIA, NAD KOTHA ROAD, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Gopalapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530027
18 Canara Bank_New_657 permanent canara Bank, Dwaraka Nagar, Visakhapatnam, 48-14-44, Anand Towers, Rama Talkies Road, Asilmetta, Visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
15 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent CHC Gopalapatnam, Near Raitu bazar gopalapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530029
16 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh camp-mode CHC munchingiput, sai csc munchingiput, Visakhapatnam, Munchingi Puttu, Munchingi Puttu, Andhra Pradesh - 531040
17 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent cheedikada govt hospital, appalarajupuram, Visakhapatnam, Cheedikada, Appalarajupuram, Andhra Pradesh - 531028
18 Information Technology & Communication Department camp-mode CHEEDIKADA, CHEEDIKADA MRO OFFICE, Visakhapatnam, Cheedikada, Cheedikada, Andhra Pradesh - 531028
19 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent chi, chi, Visakhapatnam, Chintapalle, Annavaram, Andhra Pradesh - 531111
13 Indiapost permanent CHITTIVALASA SUB POST OFFICE, CHITTIVALASA, VISAKHAPATNAM 531162, Visakhapatnam, Bheemunipatnam, Bheemunipatnam, Andhra Pradesh - 531162
14 Indiapost permanent Chodavaram Post Office, near apgvb bank, Visakhapatnam, Chodavaram, Chodavaram, Andhra Pradesh - 531036
15 Indiapost permanent Chodavaram SO, Chodavaram post office, near apgvb bank, Visakhapatnam, Chodavaram, Chodavaram, Andhra Pradesh - 531036
19 City Union Bank Limited permanent city union bank, Dabagardens City Union Bank, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
20 Information Technology & Communication Department permanent COLLECTORATE, COLLECTOR OFFICE MAHARANIPETA, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
20 Corporation Bank permanent Corporation Bank, 29-2-35,G.Floor, Alipuram Opp:Dist.Court, Jagadamba Circle, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530020
21 Corporation Bank permanent CORPORATION BANK, DOOR NO 10-2-58,CHINNARAJU PETA, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
21 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh camp-mode CSC CENTER, GOVT. HOSPITAL, ANAKAPALLI, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
22 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent CSC CENTER, MAKAVARAPALEM, Visakhapatnam, Makavarapalem, Makavarapalem, Andhra Pradesh - 531113
23 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent Csc prakash, Kinthali, Visakhapatnam, Atchutapuram, Dibbapalem, Andhra Pradesh - 531027
24 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent Csc Ramachandra, G Madugula, Visakhapatnam, G.madugula, A.Bandaveedhi, Andhra Pradesh - 531029
16 Indiapost permanent dabagardens so, opp sri vamsi besides telephone exchange, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530020
17 Indiapost permanent DEVARAPALLE, DEVARAPALLE, Visakhapatnam, Devarapalle, Devarapalle, Andhra Pradesh - 531030
18 Indiapost permanent devarapalli post office, devarapalli post office, Visakhapatnam, Devarapalle, Devarapalle, Andhra Pradesh - 531030
19 Indiapost permanent District Court Buildings Sub Post Office, District Court Buildings, Opp CMR Shopping Mall, Visakhapantam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
25 Information Technology & Communication Department permanent DVP MEESEVA, GAMBHEERAM, ANANDAPURAM, VIZAG, Visakhapatnam, Anandapuram, Gambheeram, Andhra Pradesh - 531163
20 Indiapost permanent dwarakanagar post office, near diamond park, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
22 IndusInd Bank permanent DWARAKANAGAR, INDUSINS BANK, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
26 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent FAIZE ONLINE SERVICE, VICTORIA GOVERNMENT HOSPITAL IN VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
23 Federal Bank permanent FEDERAL BANK LTD, Gajuwaka Branch, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
21 Indiapost permanent Gajuwaka, Gajuwaka Post office, panthulugarimeda, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
22 Indiapost permanent GANDHIGRAM SO, NEAR SCINDIA JUNCTION BESIDES VAISHNAVO DEVI TEMPLE, Visakhapatnam, Pedagantyada, Pedagantyada, Andhra Pradesh - 530005
27 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent golugonda phc, golugonda phc yetigairampeta, Visakhapatnam, Golugonda, Mungerlapalem, Andhra Pradesh - 531116
23 Indiapost permanent gopalapatnam, postoffice gopalapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530027
24 Indiapost permanent Gopalpatnam SO, Near Registered Office, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Gopalapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530027
25 Indiapost permanent govt dairy farm, 3-7/4,sampath sowbhagya kalyanamandapam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530040
28 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent govt Hospital, atchutapuram, Visakhapatnam, Atchutapuram, Atchutapuram, Andhra Pradesh - 531011
29 Information Technology & Communication Department permanent Govt MRO Office, Munchingiputtu, Visakhapatnam, Munchingi Puttu, Munchingi Puttu, Andhra Pradesh - 531040
26 Indiapost permanent h b colony so, opp balaji function hall road, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530022
30 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent HAPPY DESTINATIONS, 36 26 3, KOTHA REDDY KANCHARAPALEM, KANCHARAPALEM, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530008
24 HDFC Bank Limited permanent HDFC00002813, HDFC BANK LTD D NO 6-67-13, SRI SURYA COMPLEX, NH-5, OPP CHINAGANTYADA BUS STOP, GAJUWAKA ANDHRA PRADESH, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
25 HDFC Bank Limited permanent hdfc0000417, HDFC BANK LTD D NO. 11-7-8, GROUND FLOOR, ESWAR ENCLAVE, GREENPARK ROAD, VISAKHAPATNAM, 530002, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
26 IDBI Bank Ltd_New_667 permanent IBKL0001010, IDBI BANK LTD, SRAMIKA NAGAR, GAJUWAKA,VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
27 IDBI Bank Ltd_New_667 permanent IBKL0001010, IDBIBANK LTD .D NO 6-60-24 JAYASURYA COMPLEX SRAMIKA NAGAR GAJUWAKA, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
28 ICICI Bank Limited permanent ICIC0000060, ICICI BANK DWARAKANAGAR, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
29 ICICI Bank Limited permanent Icicibank, 47-14-18,Satyasri Complex,Main Road,Dwarakanagar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
30 IDFC BANK LIMITED permanent IDFC FIRST BANK LTD, IDFC FIRST BANK LTD, 43-9-146 & 147, TSN COLONY, MAIN ROAD, DONDAPARTHY, VISAKHAPATNAM-530016, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
27 Indiapost permanent iet, iet, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530007
31 Indian Bank_New_651 camp-mode indian bank, maddilapalem,vip road indian bank, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530013
32 Indian Bank_New_651 permanent INDIAN BANK, MAIN ROAD V.MADUGULA INDIAN BANK BRANCH, Visakhapatnam, Madugula, Madugula, Andhra Pradesh - 531027
28 Indiapost permanent Industrial Esstate Post office, Industrial estate Post office Visakhapatnam 07, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530007
31 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent K G H HOSPITAL, Maharanipeta, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
32 Information Technology & Communication Department permanent KALLA PAIDIRAJU, MUNICIPAL CHOULTRY BHEEMUNIPATNAM, Visakhapatnam, Bheemunipatnam, Bheemunipatnam, Andhra Pradesh - 531163
29 Indiapost permanent Kancharapalem PO, Kancharapalem Visakhapatnam 530018, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530008
30 Indiapost permanent Kancharapalem Post office, Kancharapalem Post Office Visakhapatnam 530008, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530008
33 Information Technology & Communication Department permanent kanishk online servises, 11-29/1, opp ramalayam, simhachalam railway staion road opp gopalapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530027
33 Karnataka Bank permanent karanataka bank, maharanipeta, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
31 Indiapost permanent kasimkota so, kasimkota sub postoffice, Visakhapatnam, Kasimkota, Kasimkota, Andhra Pradesh - 531031
32 Indiapost permanent KRISHNA BAZAR SO, KRISHNA BAZAR POST OFFICE, Visakhapatnam, Narsipatnam, Narsipatnam, Andhra Pradesh - 531116
33 Indiapost permanent LB COLONY SO, LB COLONY BUS STOP, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
34 Indiapost permanent LB COLONY SUB POST OFFICE, LB COLONY BUS STOP, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
34 ALLAHABAD BANK_NEW_661 permanent Madhurawada, Allahabad Bank, midhilapuri vuda colony, pothinamallayya palem, 80 wide road, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Visakhapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530041
35 Andhra Bank permanent Madhurawada, Carshed Junction, Madhurawada, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Visakhapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530041
35 Indiapost permanent MADHURAWADA, NEAR PM PALEM POLICE STATION, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Visakhapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530048
36 Indiapost permanent MAHARANIPETA POST OFFICE, COLLECTORS OFFICE PREMISES, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
37 Indiapost permanent MAHARANIPETA SUB POST OFFICE, COLLECTORS OFFICE CAMPUS, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
36 BANK OF MAHARASHTRA_NEW_662 permanent MAHB000398, BANK OF MAHARASHTRA, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530020
38 Indiapost permanent malkapuram post office, opp hpcl gate, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530011
39 Indiapost permanent MALKAPURAM SUB POST OFFICE, MALKAPURAM PO, OPP HPCL OFFICE, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530011
34 Information Technology & Communication Department permanent MAMATHA COMMUNICATIONS, 36-46-22,MAIN ROAD ,URVASI JUNCTION,KANCHARAPALEM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530008
40 Indiapost permanent marripalem, marripalem post office, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530018
35 Information Technology & Communication Department permanent Mee Seva, Mro office Rambilli Village And Mandal, Visakhapatnam, Rambilli, Rambilli, Andhra Pradesh - 531061
36 Information Technology & Communication Department permanent MEE SEVA, SUB STATION JUNCTION, Visakhapatnam, Paravada, Paravada, Andhra Pradesh - 531021
37 Information Technology & Communication Department permanent MEESEVA LOKESH, OPP MRO OFFICE YELLAMANCHILI, Visakhapatnam, Yelamanchili, Yelamanchili, Andhra Pradesh - 531055
38 Information Technology & Communication Department permanent meeseva, gurajada new complex panchayathi office premisses, Visakhapatnam, S.rayavaram, S.Rayavaram, Andhra Pradesh - 531060
39 Information Technology & Communication Department permanent MEESEVA, MRO OFFICE ATCHUTAPURAM, Visakhapatnam, Atchutapuram, Atchutapuram, Andhra Pradesh - 531011
40 Information Technology & Communication Department permanent MRO OFFICE BULDING, MRO OFFICE MAKAVARAPALEM VILLAGE VISAKHAPATNAM DT, Visakhapatnam, Makavarapalem, Makavarapalem, Andhra Pradesh - 531113
41 Indiapost permanent MVP COLONY SUB POST OFFICE, OPP RYTHU BAZAAR, MVP COLONY, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
37 Karur Vysya Bank permanent MVP COLONY, DOUBLE ROAD MVP COLONY, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
42 Indiapost permanent N.A.D, Naval Armament Dept NAD, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530009
38 Andhra Bank permanent Narisipatnam, Narisipatnam Main Road Andrabank Opp RDO Office, Visakhapatnam, Narsipatnam, Narsipatnam, Andhra Pradesh - 531116
43 Indiapost permanent narsipatnam, narsipatnam head postoffice saradanagar, Visakhapatnam, Narsipatnam, Narsipatnam, Andhra Pradesh - 531116
41 Information Technology & Communication Department permanent nathavaram, main road mro office, Visakhapatnam, Nathavaram, Nathavaram, Andhra Pradesh - 531115
44 Indiapost permanent Nidanam Doddi sub postoffice, geetanjali bhavan,dasarigedda road,gavarapalem, anakapalle, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531002
45 Indiapost permanent NTPC Sub postoffice, deepanjali nagar, NTPC, Visakhapatnam, Paravada, Cheepurupalle (West), Andhra Pradesh - 531020
42 Information Technology & Communication Department permanent p janaki mee seva, Near M R O Office, Visakhapatnam, K.kotapadu, K.Kotapadu, Andhra Pradesh - 531034
46 Indiapost permanent P&T COLONY SUB POST OFFICE, NEAR MRO OFFICE, SEETHAMMADHARA, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530013
43 Information Technology & Communication Department permanent PAC PAYAKARAOPETA, MAIN ROAD PAYAKARAOPETA, Visakhapatnam, Payakaraopeta, Payakaraopeta, Andhra Pradesh - 531126
47 Indiapost permanent PADEROO SO, PADEROO SUB POST OFFICE, NEAR OLD BUS STAND, Visakhapatnam, Paderu, Paderu, Andhra Pradesh - 531024
39 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent paravada, APGV0003305, Visakhapatnam, Paravada, Paravada, Andhra Pradesh - 531021
44 Information Technology & Communication Department permanent PEC ADHAR CENTER, MRO OFFICE MAKAVARAPALEM MAIN ROAD VISAKHAPATNAM DT AP, Visakhapatnam, Makavarapalem, Makavarapalem, Andhra Pradesh - 531113
48 Indiapost permanent Pedagantyada Post office, Pedagantyada Post office vsiakhapatnam 530044, Visakhapatnam, Pedagantyada, Nadupuru (Part) (Rural), Andhra Pradesh - 530044
49 Indiapost permanent Pendurthy, Pendurthy Post Offie, Visakhapatnam, Pendurthi, Pendurthi, Andhra Pradesh - 531173
45 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent PHC GAJUWAKA, Gajuwaka and kanithi, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
46 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent PHC PENDURTHI, PENDURTHI, Visakhapatnam, Pendurthi, Pendurthi, Andhra Pradesh - 531173
47 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh camp-mode phc vemulapudi, vemulapudi,Narsipatnam, Visakhapatnam, Golugonda, Kotha Yellavaram, Andhra Pradesh - 531116
50 Indiapost permanent Post Office Payakaraopeta, Payakaraopeta Post Office, Visakhapatnam, Payakaraopeta, Payakaraopeta, Andhra Pradesh - 531126
51 Indiapost permanent post office, vadlapudi post ofice, Visakhapatnam, Gajuwaka, Vadlapudi, Andhra Pradesh - 530046
40 Punjab National Bank_NEW_653 permanent PUNJAB NATIONAL BANK, JEEVAN PRAKASH ROAD, RTC COMPLEX, DONDAPARTHY, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530004
48 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent ROLUGUNTA PHC, ROLUGUNTA, Visakhapatnam, Chintapalle, Rolugunta, Andhra Pradesh - 531114
41 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent S B I Seethammadhara-07642, Near Alluri Seetharamaraju Statue , Seethammadhara, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530013
52 Indiapost permanent Sabbavaram Post office, Near RTC Bus Complex, Sabbavaram, Visakhapatnam, Sabbavaram, Sabbavaram, Andhra Pradesh - 531035
49 Information Technology & Communication Department permanent saimeeseva, rolugunta village, Visakhapatnam, Rolugunta, Rolugunta, Andhra Pradesh - 531114
50 Information Technology & Communication Department permanent SAIRAM APONLINE MEESEVA, SHOP NO3 NAMANA COMPLEX OPP GOWTHAM THEATER, Visakhapatnam, Payakaraopeta, Payakaraopeta, Andhra Pradesh - 531126
51 Information Technology & Communication Department permanent SAITEJA, MAIN ROAD PADMANABHAM, Visakhapatnam, Padmanabham, Krishnapuram, Andhra Pradesh - 531219
42 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBI ,DIAMONDPRK BR, Near DiamondPark,Oppsite GupthaBrothersBookStore,DwarakaNagar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
43 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBI GAJUWAKA, MOHINI COMPLEX, GAJUWAKA, VISAKHAPATANAM, Visakhapatnam, Gajuwaka, Gajuwaka, Andhra Pradesh - 530026
44 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0000255, Near Srinivas Theater Sbi Chodavaram, Visakhapatnam, Chodavaram, Chodavaram, Andhra Pradesh - 531036
45 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0003169, Opp CMR Shoping Mall, Gopalapatnam,, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Gopalapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530027
46 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0004158, SBI MVP Colony,Opp A S Raja Womens College, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
47 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0005364, NARSIPATNAM SBI ADB, Visakhapatnam, Narsipatnam, Narsipatnam, Andhra Pradesh - 531116
48 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0005896, STATE BANK OF INDIA VENKATESWARAMETTA, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530020
49 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0008014, SBI KAILASAPUR, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
50 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0009473, SBI, PADERU, Visakhapatnam, Paderu, Paderu, Andhra Pradesh - 531024
51 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent SBIN0010601, SBI ,ONE TOWN, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
52 Information Technology & Communication Department permanent SHRAVAN MEESEVA ONLINE SERVICES, PENDURTHI, Visakhapatnam, Pendurthi, Pendurthi, Andhra Pradesh - 531173
53 Indiapost permanent simhachalam, near kummari dibba, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Visakhapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530028
53 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent Sir computers, nggos colony pr gardens, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530007
52 Bank of Baroda_New_648 permanent siripuram, Bank of Baroda,siripuram branch, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530003
53 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent Siripuram, SBI,DUTTA ISLAND,SIRIPURAM JUNCTION,VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530003
54 Information Technology & Communication Department permanent skmleseva, D NO 1-1,LAKSHMIPURAM JN,LAKSHMIPURAM,VEPAGUNTA,PENDURTHI MANDALAM VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Pendurthi, Pendurthi, Andhra Pradesh - 530047
55 Information Technology & Communication Department permanent SRI BHULOKAMAMBA ONLINE SERVICES, MAIN ROAD, Visakhapatnam, Yelamanchili, Yelamanchili, Andhra Pradesh - 531055
56 Information Technology & Communication Department permanent sri ganesh, s rayavaram, Visakhapatnam, S.rayavaram, S.Rayavaram, Andhra Pradesh - 531060
57 Information Technology & Communication Department permanent sri rama meeseva, mainroad kotauratla, Visakhapatnam, Kotauratla, Kotauratla, Andhra Pradesh - 531085
58 Information Technology & Communication Department permanent SRI SAGARIKA, BUTCHAYYAPETA VI MD, Visakhapatnam, Butchayyapeta, Butchayyapeta, Andhra Pradesh - 531026
59 Information Technology & Communication Department permanent SRI SAGIRIKA, MAIN ROAD BUTCHAYYAPETA VILLAGE, Visakhapatnam, Butchayyapeta, Butchayyapeta, Andhra Pradesh - 531026
60 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent SRIRAMPURAM, SRIRAMPURAM, Visakhapatnam, Payakaraopeta, Srirampuram, Andhra Pradesh - 531127
61 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent SS YUVA INTERNET AND XEROX, MAIN ROAD NEAR SBI BANK AGANAMPUDI, Visakhapatnam, Gajuwaka, Duvvada, Andhra Pradesh - 530046
54 Andhra Bank permanent st ann's Nad, st anns, Butchirajupalem, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530027
55 STATE BANK OF INDIA_New_654 permanent State Bank Of India, I T I Branch Kancharapalem Main Road Visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530008
54 Indiapost permanent Sub Post office, Kasimkota, Sub post office, Kasimkota, Visakhapatnam, Kasimkota, Kasimkota, Andhra Pradesh - 531031
62 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent SUNRISE HOSPITAL, Muralinagar, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530007
63 Information Technology & Communication Department permanent Surya MeeSeva, Anandapuram Vemulavalasa, Visakhapatnam, Anandapuram, Anandapuram, Andhra Pradesh - 530052
64 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent Surya Online Services, Hospitals In Sabbavaram, Visakhapatnam, Sabbavaram, Gullipalle, Andhra Pradesh - 531035
56 Syndicate Bank_New_658 permanent Syndicate Bank 530007, Murali Nagar Branch, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530007
57 Union Bank Of India_New_656 permanent UBIN055230, UBIN055230, Door No.9-333-1, 1st Floor, Main Road,Near Sankara Theatre, Gopalapatnam,Visakhapatnam,(A.P.),530027, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Gopalapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530027
58 Union Bank Of India_New_656 permanent UBIN0568601, Lawsonsbay ColonyBotcha Hema Plaza Main Road Visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530017
59 UCO BANK permanent Uco Bank, Dwaraka Nagar, Dwaraka Plaza, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
55 Indiapost permanent UKKUNAGARAM PO, SECTOR 6,VSP-32, Visakhapatnam, Pedagantyada, Pedagantyada, Andhra Pradesh - 530032
65 Information Technology & Communication Department permanent Varma Meeseva, OPP Mro Office, Visakhapatnam, Anakapalle, Anakapalle, Andhra Pradesh - 531001
66 Directorate of Public Health and Family Welfare, Govt of Andhra Pradesh permanent vims hospital, visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (rural), Visakhapatnam (Rural), Andhra Pradesh - 530040
56 Indiapost permanent VISAKHAPATNAM HEAD POST OFFICE, NEAR PURNA MARKET, VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
57 Indiapost permanent VISAKHAPATNAM HPO, NEAR PURNA MARKET, VELAMPETA, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
60 Andhra Bank permanent Visakhapatnam Main Branch, Andhrabank Town Kotha Road Visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530001
61 Central Bank of India_New_650 permanent visakhapatnam, seethammapeta, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
62 Central Bank of India_New_650 permanent VISAKHAPATNAM, SEETHAMPETA VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530016
58 Indiapost permanent visalakshinagar, near geetanjali function hall, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530043
59 Indiapost permanent vm steel project so, vm steel project, Visakhapatnam, Pedagantyada, Appikonda (Part) (Rural), Andhra Pradesh - 530031
60 Indiapost permanent waltair rsho, near visakhapatnam railway station, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530004
61 Indiapost permanent Yelamanchili Sub Post Office, Beside RTC Bus Stand 531055, Visakhapatnam, Yelamanchili, Yelamanchili, Andhra Pradesh - 531055
63 YES Bank Limited permanent YESB0000046, yes bank ltd, ground & 1st floor,suntower t s no-1187,block no53, opp lazarus hospital,vsp-530002, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530002
62 Indiapost permanent `Marripalem post office, Marripalem post office, Visakhapatnam, Visakhapatnam (urban), Visakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh - 530018
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more